Kể từ khi thành lập đến nay, Khoa Di sản văn hóa đã đào tạo được hơn 1000 cán bộ bảo tàng cho khu vực Nam Bộ với các hình thức chính quy, vừa làm vừa học, các bậc đào tạo: trung cấp, cao đẳng, đại học. Hiện nay, số lượng sinh viên đang theo học tại Trường và địa phương hơn 200 sinh viên/năm.

HOẠT ĐỘNG, TIN TỨC

Hội thảo: “CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH VĂN HÓA VÀ DU LỊCH”

Hội thảo: “CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH VĂN HÓA VÀ DU LỊCH”

Thời gian: 8g00, ngày 28/9/2019 (thứ bảy)
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM, 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, quận 2.
[...]

Xem tất cả tin tức