THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN LÍ DI SẢN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NĂM 2022

01
01
'70

Thôn tin tuyển sinh khoa Di sản Văn hóa năm 2022!

 CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

       Những thách thức của thế kỷ 21 và việc mở rộng du lịch di sản trên toàn thế giới đã làm tăng nhu cầu về các chiến lược quản lý, bảo tồn, diễn giải và phát huy giá trị di sản.

       Từ năm 2020, Khoa Di sản văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM triển khai đào tạo bậc đại học chuyên ngành Quản lý Di sản Văn hóa và Phát triển Du lịch (thuộc ngành Quản lý văn hóa), nhằm mục đích khám phá bản chất đa ngành của môi trường di sản và du lịch.

       Chương trình này trang bị cho các bạn biết, hiểu, ứng dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá bối cảnh rộng lớn của các vấn đề về di sản văn hóa và du lịch, bao gồm các loại hình, quy trình, các xu hướng xã hội, môi trường; cùng với các phương pháp tích hợp để quản lý, các mối quan hệ đối tác trong cộng đồng và các bên liên quan. Nói cách khác, các bạn sẽ học cách hiểu tất cả các khía cạnh của lý thuyết và thực hành quản lý di sản, phát triển du lịch.

       Chúng tôi đào tạo chuyên ngành này nhằm thúc đẩy việc tư liệu hóa, nhận diện các giá trị và bản sắc, góp phần bảo tồn, quản lý và phát huy các giá trị của di sản để khai thác, phát triển du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa. Một trong những slogan của tập đoàn Vingroup đã đề cập đến nền tảng và vai trò của di sản: “KẾ THỪA DI SẢN – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”.

Khoa Di sản văn hóa chào đón 50 bạn sinh viên chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa và phát triển du lịch cho mùa tuyển sinh đại học năm 2022!

 

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội