Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA DI SẢN VĂN HÓA

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: dsvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)35120566

Facebook: https://www.facebook.com/khoadisanvanhoa

Liên hệ
Với chúng tôi