26
Tháng 04

THỰC TẬP CUỐI KHÓA - VÀI DÒNG CHIA SẺ

Lời đầu tiên, em xin được phép gửi lời cảm ơn đến Nhà trường và đặc[...]

26
Tháng 04

TÂN SINH VIÊN DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH - VÀI DÒNG TÂM TƯ

Chúng em sinh viên năm nhất khoa Khoa Di sản Văn hóa, chuyên ngành Di sản Văn hóa[...]

26
Tháng 04

TÂN SINH VIÊN BẢO TÀNG - SUY NGHĨ VÀ CẢM NHẬN

Đối với chúng tôi mà nói, ngành Bảo Tàng Học vốn dĩ không phải là ngành ban đầu mà[...]

25
Tháng 04

CHÚNG TA LÀ SINH VIÊN DI SẢN VĂN HÓA

CHÚNG TA LÀ SINH VIÊN DI SẢN VĂN HÓA

Có câu nói nổi tiếng : “Nỗ lực một đời không bằng lựa chọn đúng một[...]

Sự kiện

Mạng xã hội