11
Tháng 09

Hội thảo: “CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH VĂN HÓA VÀ DU LỊCH”

Hội thảo: “CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH VĂN[...]

10
Tháng 09

CÂU CHUYỆN TỪ THÁNG 8

Quá bận rộn với các sinh viên tốt nghiệp rồi đến các tân sinh viên, Khoa Di sản văn hóa quên chưa điểm lại một hoạt động hữu[...]