28
Tháng 04

Thời khóa biểu HKII năm học 2021-2022

Thời khóa biểu HKII năm học 2021-2022

[...]

26
Tháng 04
25
Tháng 04

Tham quan thực tế tại Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Di sản Văn hóa tổ chức buổi tham quan thực tế tại Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh - số 97A Phó Đức Chính, phường Nguyễn[...]

25
Tháng 04

“DI SẢN - HƠI THỞ THỜI ĐẠI”

Trong bối cảnh đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì văn hoá truyền thống mang[...]

  • 1
  • 2

Sự kiện

Mạng xã hội