NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

01
01
'70

     Những thách thức của thế kỷ 21 và việc mở rộng du lịch di sản trên toàn thế giới đã làm tăng nhu cầu về các chiến lược quản lý, bảo tồn và diễn giải và phát huy giá trị di sản

     Từ năm 2017, Khoa Di sản văn hóa, Đại học Văn hóa Tp. HCM triển khai đào tạo bậc đại học chuyên ngành Quản lý Di sản Văn hóa (thuộc ngành Quản lý văn hóa), nhằm mục đích khám phá bản chất đa ngành của môi trường di sản.

     Chương trình này trang bị cho các bạn biết, hiểu, ứng dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá bối cảnh rộng lớn của các vấn đề về di sản văn hóa, bao gồm các loại hình, quy trình, các xu hướng xã hội, môi trường; cùng với các phương pháp tích hợp để quản lý, và các mối quan hệ đối tác trong cộng đồng và các bên liên quan. Nói cách khác, các bạn sẽ học cách hiểu tất cả các khía cạnh của lý thuyết và thực hành quản lý di sản, có được kinh nghiệm thực tế với các chuyên gia trong lĩnh vực di sản, và phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp của ngành di sản ngày nay.

     Chúng tôi đào tạo chuyên ngành này nhằm  thúc đẩy việc tư liệu hóa, nhận diện các giá trị và bản sắc, góp phần bảo tồn, quản lý và phát huy các giá trị của di sản trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa. Một trong những slogan của tập đoàn Vingroup đã đề cập đến nền tảng và vai trò của di sản: “KẾ THỪA DI SẢN – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”.

     Khoa Di sản văn hóa chào đón 40 bạn sinh viên chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa cho mùa tuyển sinh đại học năm 2021!

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội