Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA DI SẢN VĂN HÓA

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: dsvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)35120566

Facebook: Khoa Di sản Văn hóa - Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh VHS 

Liên hệ
Với chúng tôi