Thông báo tuyển dụng

01
01
'70
Thông báo tuyển dụng:
Cần 2 bạn nữ tốt nghiệp Khoa Di sản văn hóa làm công tác Kiểm kê sưu tập cho nhà sưu tập tư nhân. 
Thời gian làm việc lâu dài
Địa điểm làm việc: tại TP. Hồ Chí Minh
Bạn nào tốt nghiệp chưa có việc làm có nhu cầu liên hệ trực tiếp khoa DSVH
ĐT: 0283.5120566

Thông báo tuyển dụng:

Cần 2 bạn nữ tốt nghiệp Khoa Di sản văn hóa làm công tác Kiểm kê sưu tập cho nhà sưu tập tư nhân. 

Thời gian làm việc lâu dài

Địa điểm làm việc: tại TP. Hồ Chí Minh

Bạn nào tốt nghiệp chưa có việc làm có nhu cầu liên hệ trực tiếp khoa DSVH

ĐT: 0283.5120566

Từ khóa: