LỄ TRAO HỌC BỔNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS)

01
01
'70

Sáng nay vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 09.09.2018 tại dinh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), chương trình LỄ TRAO HỌC BỔNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS) CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC VIỆT NAM NĂM HỌC 2018-2019 được diễn ra. 
Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao học bổng và giấy chứng nhận học bổng cho 79 sinh viên (tổng số 250 sinh viên trên toàn quốc). Trong đó, trường Đại học Văn hóa vinh dự được 3 suất học bổng. Riêng sinh viên Khoa Di sản văn hóa rất vinh dự được nhận 2/3 tổng suất học toàn trường.

Từ khóa: