Hội thảo: “CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH VĂN HÓA VÀ DU LỊCH”

01
01
'70

Hội thảo: “CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH VĂN HÓA VÀ DU LỊCH”

Thời gian: 8g00, ngày 28/9/2019 (thứ bảy)
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM, 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, quận 2.
*****

Trong quá trình phát triển kinh tế đất nước và hội nhập khu vực, quốc tế ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành một vấn đề quan trọng, đặt ra nhiều yêu cầu cần phải được nhìn nhận và bảo hộ. Trong ngành văn hóa và du lịch, các tổ chức, cá nhân vẫn chưa nhận thức chính xác và đầy đủ về sở hữu trí tuệ cũng như các vấn đề liên quan. Vấn đề sở hữu trí tuệ mới chỉ được hiểu một cách chung chung, chủ yếu liên quan đến một số vấn đề về quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, các bản thu âm, bản ghi hình,…
Với mục đích:
- Trao đổi, thảo luận các kiến thức và kỹ năng về sở hữu trí tuệ - điều cần thiết để đảm bảo sự sáng tạo văn hóa đối với xã hội. Thúc đẩy sự phát triển văn hóa và du lịch, tăng cường sức sáng tạo và phát triển kinh tế; tôn vinh những giá trị văn hóa;
- Đẩy mạnh, tăng cường phát triển tài sản trí tuệ ngành văn hóa và du lịch ở Việt Nam, khám phá và khẳng định sự khác biệt trong không gian văn hóa xã hội có những nét tương đồng với khu vực và trên thế giới…
- Góp phần thu hút các dự án đầu tư ngành văn hóa và du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng;
- Góp phần hạn chế vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong ngành văn hóa và du lịch, đặc biệt về quyền tác giả, quyền liên quan;
- Tăng cường lợi ích của bản quyền đối với những chính sách văn hóa, khoa học, giáo dục;
- Nâng cao vai trò của việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn hóa, khoa học và giáo dục…
Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo: “Các vấn đề sở hữu trí tuệ trong ngành văn hóa và du lịch”.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự!

Thông tin chi tiết về hội thảo liên hệ:
Nguyễn Đình Thịnh, Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35120566

 

Từ khóa: