Học bổng hỗ trợ nghiên cứu quốc tế

01
01
'70

Học bổng hỗ trợ nghiên cứu quốc tế dành cho các nhà văn-thơ, làm phim và nhiếp ảnh trong khuôn khổ chương trình "Crossing Borders" (Vượt qua những ranh giới)

Thông báo của quỹ Robert Bosch và Literarisches Colloquium Berlin (tạm gọi Diễn đàn Văn học Berlin) về học bổng hỗ trợ nghiên cứu quốc tế dành cho các nhà văn-thơ, làm phim và nhiếp ảnh trong khuôn khổ chương trình "Crossing Borders" (Vượt qua những ranh giới). Chương trình có mục tiêu hỗ trợ các dự án sáng tạo nhằm xóa bỏ các định kiến, mở rộng tầm nhìn về sự đa dạng của nước Đức. Sản phẩm có thể là văn, thơ, ảnh, kịch bản cho các thể loại phim, chương trình radio, và các sản phẩm đa phương tiện khác. Mức hỗ trợ tối đa là 10,000 EURO.

Đây là thông báo đợt 2 của quỹ học bổng này trong năm 2018. Thời gian nhận đơn: từ 1/9 đến 31/10/2018

 

 

Từ khóa: