CÂU CHUYỆN TỪ THÁNG 8

01
01
'70

Quá bận rộn với các sinh viên tốt nghiệp rồi đến các tân sinh viên, Khoa Di sản văn hóa quên chưa điểm lại một hoạt động hữu ích từ tháng 8/2019.

 

Đó là câu chuyện về lớp tập huấn “Đối ngoại trong công tác phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch” do  Khoa Di sản văn hóa phối hợp với Phòng Đào tạo và Ban Quản lý Di tích Lịch sử Cách mạng Côn Đảo tổ chức (24 – 28/8/2019).

 

Nội dung lớp tập huấn chia sẻ những vấn đề như:

- Đối ngoại và vai trò của đối ngọai trong công tác phát huy giá trị di tích

- Nội dung của công tác đối ngoại ở các Di tích và khu di sản

- Nguyên tắc trong công tác đối ngoại

- Phân tích thực trạng công tác đối ngoại của BQL Di tích Côn Đảo.

- Hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động đối ngoại; Áp dụng vào thực tiễn hoạt động của Ban Quản lý Di tích Côn Đảo

- Xây dựng và thiết lập các mối quan hệ của di tích và chiến lược hoạt động của Di tích Lịch sử Cách mạng Côn Đảo gắn với phát triển du lịch.

 

Cảm ơn các Bảo tàng và các Ban Quản lý Di tích luôn đồng hành cùng Khoa Di sản văn hóa!

 

Hẹn cuối tháng 9/2019 với một hoạt động khác.

Từ khóa: